martes, 21 de abril de 2015

Carlet és el quint poble de la Comunitat Valenciana amb més massificació en les aules d'Infantil


Les ràtios, els alumnes per aula, i les seues conseqüències en la qualitat de l’ensenyament, estan en primera línia del debat educatiu des de fa tres cursos. Va ser llavors quan el Reial Decret 14/2012 de mesures urgents de racionalització del gasto públic facultà les autonomies a ampliar fins a un 20% el límit d’alumnes per classe. 


Dels 266 pobles que té la Comunitat Valenciana, sis localitats presenten en Infantil una mitjana de més de 25 xiquets per aula. Carlet és el quint poble amb més massificació en Infantil, amb una mitjana de 25’37 alumnes per aula segons fonts de la Conselleria, quan la mitjana autonòmica és de 20,36 xiquets. Pel que fa a Primària la xifra és lleugerament més baixa i se situa en els 23’79, en l’ESO torna a apujar fins als 26,39 i en Batxillerat un 21,33.

Font: Conselleria / Levante EMV 

No hay comentarios:

Publicar un comentario