jueves, 9 de abril de 2015

Carlet invertirà més de 250.000 euros en la renovació de la xarxa d'aigua potable i reposició de voreres


L'Ajuntament de Carlet ha aprovat el projecte d'obres pel qual es se substituiran les canonades d'aigua potable i reposició de les voreres  en els carrers Bàscula, Colom, Corbella, l’Alcúdia de Carlet, l'Assumpció de Ntra. Sra., Ramón y Cajal i Palleter. Lesobres comptaran amb un pressupost de més de 251.876,32 euros i s'executaran en un termini estimat de sis mesos.

La renovació de la xarxa de distribució d'aigua potable es realitza amb l'objectiu de millorar la xarxa d'abastiment substituint les canonades de PVC-Fibrociment per altres de plàstic de nova generació (polietilé/PVC-O) i fosa dúctil. Actualment la xarxa que abastix el carrer Colón és una única canonada de fosa de diàmetre 90 mm., el present projecte comprén la renovació i desdoblament de la dita conducció per les voreres amb canonada de PVC-O de diàmetre 250 mm i pressió nominal 16 bar.

El carrer de l'Assumpció de Ntra. Sra. té una única xarxa de fibrociment de 80 mm de diàmetre i el present projecte comprén la renovació i desdoblament de la dita conducció per les voreres amb canonada de PVC-O de diàmetre 140 mm. i pressió nominal 16 bar per una vorera i una canonada de PVC-O de diàmetre 110 mm. i pressió nominal per l'altra vorera. Els carrers de la Bàscula, Corbella, l’Alcúdia de Carlet, Palleter i Ramón y Cajal tenen una única xarxa de fibrociment de 80 mm de diàmetre i el present projecte comprén la renovació i desdoblament de la dita conducció per les voreres amb canonada de PVC-O de diàmetre 110 mm. i pressió nominal 16 bar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario