lunes, 1 de septiembre de 2014

CulturArts restaura la imatge de Santa Maria de Carlet


Coincidint amb el cinquanta aniversari de la troballa, CulturArts IVC+R està treballant enguany en la restauració de la imatge de Santa Maria de Carlet.
La imatge mariana presentava diversos problemes, amb importants alteracions i deterioraments, com els causats pels insectes xilòfags, que posaven en perill la seua perdurabilitat en el temps. El monument precisava d’una intervenció que frenara el deteriorament, encara que eren evidents les diverses intervencions puntuals anteriors com les reconstruccions de la mà dreta de la Mare de Déu i el xiquet.
També són molt visible les repolicromies i les pèrdues de policromia original, que han deixat a la vista els estrats preparatoris, en unes zones, i en altres, el suport de la fusta, o els clavills estructurals
Les primeres actuacions que ha realitzat l’IVC+R han consistit en la realització dels estudis científics previs, com l’anàlisi dels materials constitutius de l’obra, que han permés conéixer les tècniques d’execució d’aquesta.
També s’han fet estudis radiològics i TAC. Així com un tractament de desinsectació per anòxia mitjançant atmosfera modificada de nitrogen per eradicar qualsevol focus actiu d’insecte xilòfag. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario