miércoles, 30 de abril de 2014

La carretera de Carlet registra el nivell més baix de desplaçaments des de la crisi.


El transport per carretera és un indicador d’activitat que permet polsar la situació real de l’economia. Amb una taxa molt alta de desocupació, els sous retallats i el crèdit bloquejat, el transport per carretera registrà a Carlet la pitjor dada des que començà la crisi.

Les dades d’aforament en carreteres oferides per la Conselleria d’Infraestructures, que inclouen dades de l’últim lustre assenyalen una caiguda propera al 10% anual.

Intesitat mitjana diària

Punt d’inici de medició l’Alcúdia – Punt final de medició CV-524 (Carlet)

2009: 14.022 - 2013: 11.317. Diferència: 2.705 

Punt d’inici de medició CV-524 (Carlet) – Punt final de medició CV-5200 (Catadau)

2009: 5.105 - 2013: 4.283. Diferència: 822

Font: Conselleria d'Infraestructures i Levante - EMV

No hay comentarios:

Publicar un comentario